top of page

Actueel

december 2023

Wat gebeurt er veel in de wereld.

Maar hoe u er ook mee omgaat: taal blijft een brug naar elkaar. 
Taal leren blijft dus belangrijk. 

Taal opent hopelijk ook de deuren naar elkaars hart. Daarbij is het belangrijk welke bril we opzetten: de bril van angst, van afwijzing of véél positiever: de bril van "we zijn allemaal een cadeautje aan deze wereld, handle with care!"

Luisteren en elkaars achtergrond proberen te begrijpen, samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen mee mag doen.

Gelukkig fysiek voor de klas, maar ook nog via ZOOM aan het lesgeven. Met verschillende werkvormen, presentaties en kahoots door studenten, en het werken met groepjes. 
 


Veranderingen in de inburgering.

De inburgering blijft in beweging.
Gemeentes doen inmiddels brede intakes om te komen tot een PiP voor elke nieuweling : een Persoonlijk plan inburgering en Participatie.  Ik ben er vóór en hoop dat het goed instrument blijkt te zijn

Het staat of valt volgens mij met goede communicatie.  Begrijpen nieuwkomer, en ambtenaar elkaar? Nieuwkomer en docent ? En nieuwkomer en begeleiders op de werkplek? En heeft de nieuwkomer gesprekken met alle drie tegelijk?

Er zijn 3 routes mogelijk:

- de B1( taalniveau B1, richting werk)

- de O (onderwijsroute tot 28 jaar)

- de Z (zelfredzaamheidsroute, zonder examens maar met werk)

Ik blijf erbij dat het fijn zou zijn als elke werkgever een plek creëert voor nieuwkomers die een participatie- of werkplek zoeken.Het Gildesysteem weer invoeren?!

Examennieuws

ONA: Orientatie op de arbeidsmarkt wordt MAP

Informatie over de diverse examens kunt u vinden op www. inburgeren.nl en www.staatsexamensNT2.nl.

Voorbeeldexamens oefenen

Voorbeeld examens vindt u ook op  www. inburgeren.nl en www.staatsexamensNT2.nl  

Of op Lingua_incognito.

Wel eens gedacht aan MEMRISE.com of de duolingo- app gebruiken?
Eindeloos woorden oefenen!

Examenkandidaten moeten echt een grote woordenschat hebben!

bottom of page